[Đăng ngày: 12/04/2017]

Di tích Tàu C235 nổi tiếng với gương chiến đấu kiên cường và oanh liệt của thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế của tàu. Trong cuộc chiến không cân sức này, có 14/21 cán bộ chiến sĩ Tàu C235 anh dũng hy sinh tại vùng biển Ninh Vân và rừng Hòn Hèo trong đêm 29-2 và rạng sáng 1/3/1968.

Với ý nghĩa lịch sử to lớn nêu trên. Năm 2011, vào dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển, di tích Địa điểm lưu niệm Tàu C235 được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Tiếp theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2014 (Quyết định số 1262/QĐ-BVHTTDL ngày 26/4/2014).

Năm 2015, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện Dự án Tôn tạo Khu lưu niệm di tích Tàu C235 và được UBND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 với tổng số vốn khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Thực hiện chủ trương đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt, Sở văn hóa và Thể thao đã triển khai thực hiện dự án từ ngày 19/2/2016 và kết thúc vào ngày 16/8/2016 với tổng số vốn quyết toán được phê duyệt là 1.952.466.000 đồng và với những hạng mục chính như: Nhà tưởng niệm (trong đó có: bia di tích, lư hương và bàn đá); Nhà vệ sinh; Cải tạo nền đất; Kè đá chẻ, tường chắn đất bên sườn núi.

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-STC ngày 9/2/2017 và Quyết định số 41/QĐ-STC ngày 6/3/2017 của Sở Tài chính về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Tôn tạo Khu lưu niệm di tích Tàu C235, Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành bàn giao công trình để UBND thị xã Ninh Hòa tiếp nhận quản lý theo quy định, để qua đó thực hiện bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di tích lịch sử này, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ.Ảnh: Di tích Địa điểm lưu niệm Tàu C235 sau khi được tôn tạo


Ảnh: Lễ khánh thành Di tích Địa điểm lưu niệm Tàu C235

Gia Văn

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 579724
Đang online: 6

Độ ẩm:
Sức gió: