[Đăng ngày: 30/03/2017]

 

Sáng ngày 30/3, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh do ông Nguyễn Trọng Thái - Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Sở Văn hoá và Thể thao về công tác cải cách hành chính của Sở.

 

 

Hình ảnh: SVHTT

 

Theo báo cáo của Sở Văn hoá và Thể thao, trong 3 tháng đầu năm 2017 Sở đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính trong năm 2017 với 36 nhiệm vụ được phân công, phân nhiệm tiến độ xử lý rõ ràng theo 7 nhiệm vụ chính của tỉnh; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, ngày 28/4/2016 của Chính phủ với 14 mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Tiếp tục tập trung triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính.

Kết quả trong 3 tháng đầu năm, Sở Văn hóa và Thể thao đã tiếp nhận và giải quyết thành công với tổng số 215 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân (trong đó có 73 hồ sơ trực tuyến qua mạng ở mức độ 3, chiếm tỉ lệ 34%). Mục tiêu phấn đấu của Sở trong năm 2017 tiếp tục có 15% thủ tục hành chính giải quyết ở mức độ 4.

Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác cải cách hành chính của Sở, việc chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính được quan tâm kịp thời, sâu sát, công tác tuyên truyền, giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm chú trọng và đảm bảo đúng thời hạn. Tuy nhiên, Đoàn cũng lưu ý Sở một số nội dung về xây dựng quy trình ISO 9001:2008 đối với 79 thủ tục hành chính đang áp dụng được phù hợp hơn; công tác giải quyết luân chuyển hồ sơ qua phần mềm một cửa cần phải đúng quy trình và gắn trách nhiệm của mỗi công chức, lãnh đạo xử lý; nghiên cứu ban hành quyết định về quy tắc ứng xử của cơ quan cho phù hợp; tiếp tục rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh để đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ. Tập trung đẩy mạnh nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

 

Châu Hùng      

 

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 596490
Đang online: 121

Độ ẩm:
Sức gió: