[Đăng ngày: 27/11/2016]

VĂN CHỈ NINH HÒA

(Xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)

Văn Chỉ Ninh Hòa tọa lạc tại thôn Phước Lý, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


Bố cục mặt bằng tổng thể của Văn Chỉ Ninh Hòa bao gồm các hạng mục: Án Phong, Bái Đường, Nội Điện, Nhà Đông.

Dưới triều Nguyễn, hệ thống Nho học các cấp Dinh (trấn, tỉnh) phủ, huyện được xây dựng ở khắp các địa phương. Cấp trung ương, cấp tỉnh có Văn Thánh hay Văn Miếu do tỉnh thành lập. Cấp huyện, làng, xã có Văn Chỉ, Văn Từ do thân hào nhân sĩ địa phương thành lập. Sau khi vua Gia Long lên ngôi (1802), cho dời lỵ sở Dinh Bình Khang từ Ninh Hòa về Thành Diên Khánh và đổi tên Dinh là Trấn Bình Hòa. Theo “Đại Nam Nhất Thống Chí” của Quốc Sử quán triều Nguyễn có đoạn ghi: “Năm Gia Long thứ 2 (1803), Vua có chỉ dụ cho xây dựng Văn miếu trấn Bình Hòa tại xã Phú Lộc, huyện Hoa Châu, thuộc trấn Bình Hoà” (nay thuộc khóm Phú Lộc Tây - thị trấn Diên Khánh). Đây chính là tiền thân của di tích cấp quốc gia Văn Miếu Diên Khánh tại thị trấn Diên Khánh ngày nay. Từ đó, Văn Miếu Bình Khang ở Ninh Hòa trở thành Văn Chỉ cấp huyện, nay là Văn Chỉ Ninh Hòa.

Văn Chỉ Ninh Hòa thờ các vị:

- Đức Khổng Tử

- Tứ Phối (04 vị được thờ chung với Khổng Tử, bao gồm: Phục Thánh Nhan Tử, Thuật Thánh Tử Tư, Tông Thánh Tăng Tử, Á Thánh Mạnh Tử)

- Thập Triết (gồm 10 vị học trò giỏi được Khổng Tử tin yêu)

- Thất Thập Nhị Hiền (72 vị học trò giỏi của Khổng Tử)

- Lịch Đại Tiên Nho và Lịch Đại Khoa Nho: những người đỗ đạt theo học Nho giáo thời trước và những người đỗ đạt ở huyện Tân Định.

Lễ tế diễn ra tại Văn chỉ Ninh Hòa vào các dịp: Ngày Thọ chung/Thánh húy (ngày mất) của Khổng Tử vào ngày 18/4 Âm lịch và ngày Thánh đản (ngày sinh của Khổng Tử) là 27/8 Âm lịch; không có hội.

Ngày 06/11/2006, Văn Chỉ Ninh Hòa được xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 1888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa./. 

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 596463
Đang online: 94

Độ ẩm:
Sức gió: