[Đăng ngày: 23/09/2016]

           

Tháng 8 năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, đầu tư và tạo điều kiện cho sự phát triển của các bảo tàng, theo đó: Đối với dự án xây dựng bảo tàng mới cần tăng cường đầu tư kinh phí, chuẩn bị nội dung, thiết kế mỹ thuật trưng bày để làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho xây dưng bảo tàng mới; Đối với trường hợp chưa có điều kiện đầu tư xây dựng bảo tàng mới, trước mắt cần ưu tiên tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật để chuẩn bị cho xây dựng bảo tàng mới vào thời điểm thích hợp.


Hiện nay, Bảo tàng Khánh Hòa đang tọa lạc tại số 16 đường Trần Phú, Nha Trang, là cơ sở cũ tận dụng lại để làm bảo tàng. Năm 2015, UBND tỉnh cũng đã có quy hoạch xây dựng bảo tàng mới tại Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nha Trang (khu vực sân bay Nha Trang cũ) một vị trí phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của bảo tàng.

Để chuẩn bị hiện vật bổ sung phong phú, đa dạng khu có Bảo tàng mới, Tháng 4/2016 Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản chỉ đạo Bảo tàng tỉnh xây dựng Đề án mua sắm, sưu tầm hiện vật cho giai đoạn 2017-2021. Đề án đang khẩn trương hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 596416
Đang online: 53

Độ ẩm:
Sức gió: