[Đăng ngày: 29/03/2017]

. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I và thảo luận nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017

. Thông qua 4 chương trình hành động của Tỉnh ủy

 


Ông Lê Thanh Quang phát biểu khai mạc.

 


Các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 28-3, Tỉnh ủy Khánh Hòa khai mạc hội nghị lần thứ 7. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Trong ngày làm việc đầu tiên, Tỉnh ủy dành nhiều thời gian đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2017; tập trung phân tích những hạn chế, làm rõ nguyên nhân, từ đó, đề ra nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2017.

Tỉnh ủy đã thảo luận, thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 ngày 1-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” với một số mục tiêu cụ thể: đến năm 2020, mức dư nợ vay của ngân sách địa phương không vượt quá mức tỷ lệ (%) trên số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt khoảng 60%, tỷ lệ lao động nông - lâm - thủy sản giảm xuống dưới 35%. Giai đoạn 2016 - 2020, hàng năm có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới, sáng tạo, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm cao hơn 5,5%; năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân khoảng 30 - 35%.

 


Các vị Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 


Đại biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

 


Biểu quyết thông qua chương trình hành động của Tỉnh ủy

Tỉnh ủy đã thảo luận, thông qua chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước” với một số mục tiêu đề ra như: xây dựng bộ máy hành chính tỉnh trong sạch, liêm chính ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đặt trọng tâm cải cách quyết liệt, liên tục, tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường, đầu tư, xây dựng và tài chính; tập trung tạo chuyển biến đột phá đối với cấp chính quyền cơ sở; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập thuộc tỉnh đạt trên 80% vào năm 2020…

Tỉnh ủy cũng thảo luận, thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06 ngày 5-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07 ngày 18-11-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”. Đồng thời, thông qua báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2016.

Ngày mai (29-3), hội nghị tiếp tục làm việc và bế mạc.

Theo Baokhanhhoa.com.vn

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 596471
Đang online: 102

Độ ẩm:
Sức gió: