[Đăng ngày: 14/11/2016]

Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã bàn hành Quyết định số 3351/QĐ-UBND về Quy chế giải quyết liên thông thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo - chấp thuận thi công công trình quảng cáo - tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Hình ảnh: Sưu tầm

Theo đó, Quy chế giải quyết thủ tục hành chính xây dựng công trình quảng cáo - chấp thuận thi công công trình quảng cáo - tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo ngoài trời được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giữa các cơ quan: Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Xây dựng, Sở Giao thông và Vận tải, UBND cấp huyện. Quy chế được ban hành gồm 10 Điều khoản thi hành.

Mục đích chính của việc ban hành Quy chế này là các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu đăng ký giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Quảng cáo (đối với các bảng quảng cáo tấm lớn, tấm nhỏ, hộp đèn, biển hiệu quảng cáo, màn hình chuyên quảng cáo) chỉ tập trung đăng ký giải quyết và nhận kết quả tại 01 đầu mối duy nhất là Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, tránh trường hợp các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp phép quảng cáo phải đến nhiều cơ quan khác nhau để đăng ký và nhận kết quả.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao, địa chỉ số 01-03 đường Ngô Quyền, thành phố Nha Trang sẽ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, căn cứ theo Quy chế giải quyết liên thông thủ tục hành chính, cán bộ “một cửa” sẽ thực hiện tiếp nhận theo các thành phần hồ sơ quy định, phân loại hồ sơ và luân chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm định hoặc cấp phép; sau khi có kết quả từ các cơ quan thẩm quyền, Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

Thời gian cấp phép Quảng cáo được quy định cụ thể như sau: Đối với trường hợp liên thông về cấp phép xây dựng công trình quảng cáo và thông báo sản phẩm quảng cáo giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Xây dựng là 18 ngày làm việc; đối với trường hợp liên thông về chấp thuận thi công công trình quảng cáo và thông báo sản phẩm quảng cáo giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Giao thông Vận tải hoặc UBND cấp huyện là 11 ngày làm việc; đối với trường hợp bảng quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận quyền sử dụng địa điểm quảng cáo theo Quy hoạch quảng cáo ngoài trời là 04 ngày làm việc.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký 31/10/2016.

Tải văn bản Quyết định số 3351/QĐ-UBND.


CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 596435
Đang online: 69

Độ ẩm:
Sức gió: