[Đăng ngày: 11/12/2015]

Nhằm tôn vinh những cá nhân có phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, khích lệ tinh thần của các nghệ nhân tiếp tục nổ lực phấn đấu, cống hiến trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.


Hình ảnh minh họa

Ngày 11/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất năm 2015 tỉnh Khánh Hòa.

Dự kiến thời gian tổ chức trong tháng 12 năm 2015 tại Hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa, số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang.

Dự kiến thành phần đại biểu tham dự gồm: 200 đại biểu là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; lực lượng thanh niên, sinh viên; các Hội, các cơ quan báo đài Trung ương và địa phương. Đặc biệt là 08 nghệ nhân ưu tú được xét tặng.

Nội dung chính của buổi lễ: Công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”; Lãnh đạo tỉnh trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”; Phát biểu cảm tưởng của Nghệ nhân ưu tú.

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 596407
Đang online: 44

Độ ẩm:
Sức gió: