[Đăng ngày: 05/12/2016]

Theo lãnh đạo UBND TP. Nha Trang, để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời phấn đấu đến năm 2021 cả 8 xã hoàn thành Bộ tiêu chí nâng cao chất lượng nông thôn mới của tỉnh và được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến, giai đoạn 2017 - 2021, thành phố cần hơn 356 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu trên.

 

Theo đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 98 tỷ đồng (chiếm hơn 27%), nhân dân đóng góp 17 tỷ đồng (gần 5%); còn lại là nguồn vốn tín dụng, vốn trong doanh nghiệp và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác.

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 579769
Đang online: 50

Độ ẩm:
Sức gió: