[Đăng ngày 15/03/2017]
[Đăng ngày 15/03/2017]
[Đăng ngày 15/03/2017]
[Đăng ngày 15/03/2017]
[Đăng ngày 31/10/2016]
[Đăng ngày 27/10/2016]
[Đăng ngày 25/10/2016]
Ngày 29/9/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.
[Đăng ngày 25/10/2016]
Ngày 4/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, Nghị định này thay thế Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.
[Đăng ngày 24/08/2016]
[Đăng ngày 13/07/2016]
12

Số người truy cập: 550410
Đang online: 51

Độ ẩm:
Sức gió: