[Đăng ngày: 08/05/2015]

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH KHÁNH HÒA


LÃNH ĐẠO SỞ:
Giám đốc Sở:


Ông Nguyễn Khắc Hà
Điện thoại: 0583.822848, DĐ: 0908.232585
Email: nkha@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc Sở:

Ông Lê Văn Hoa
Điện thoại: 0583.563441, DĐ: 0914.252623
Email: lvhoa.svhtt@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc Sở:

Ông Võ Ngọc Hùng
Điện thoại: 0583.822846, DĐ: 0903.583349
Email: vnhung.svhtt@khanhhoa.gov.vn

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở; quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động trong Sở, đồng thời trực tiếp phụ trách các lĩnh vực Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Thanh tra, Quản lý Văn hóa.
  - Phó Giám đốc được Giám đốc Sở phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về tình hình và kết quả thực hiện lĩnh vực công tác được phân công. Phó Giám đốc Sở có nhiệm vụ và quyền hạn: chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đối với những vấn đề liên quan nhiều lĩnh vực hoặc liên quan cấp trên thì phải có ý kiến của Giám đốc trước khi quyết định. Những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Phó Giám đốc khác thì chủ động phối hợp để giải quyết, nếu không thống nhất thì báo cáo Giám đốc quyết định. Đối với lĩnh vực công tác được phân công hay ủy quyền, quyết định của Phó Giám đốc có hiệu lực như của Giám đốc.
+ Phó Giám đốc 1: Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực Di sản Văn hóa, Văn hóa dân tộc; quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm văn học - nghệ thuật, Hội đồng nghệ thuật; văn nghệ quần chúng; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và tuyên truyền cổ động; nghệ thuật biểu diễn, thư viện, bảo tàng, tạp chí.
+ Phó Giám đốc 2: Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực Thể dục - thể thao; Quốc phòng - An ninh; phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Sở:
Ông Nguyễn Châu Hùng - Phó Chánh văn phòng phụ trách
Điện thoại: 0583.826194 - 0914.023.585
Email: vp.svhtt@khanhhoa.gov.vn  hoặc nchung@khannhoa.gov.vn
Bà Nguyễn Thị Kim Tần - Phó Chánh văn phòng
Điện thoại: 0583.819382 - 0982.311.121 Email: vp.svhtt@khanhhoa.gov.vn  hoặc ntktan@khannhoa.gov.vn
2. Phòng Tổ chức - Pháp chế:
Ông Ngô Hương - Trưởng phòng
Điện thoại: 0583.812133 - 0914.355.968
Ông Lê Thế Cường - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0583.810141 - 0903.110.698
Ông Nguyễn Quỳnh Dương - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0583.828635 - 0905.733.403
Email: ptcpc.svhtt@khanhhoa.gov.vn 3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
Ông Trần Gia Văn - Trưởng phòng
Điện thoại: 0583.828636 - 0935.064.679
Bà Nguyễn Tố Linh - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0914.137.657
Email: pkhtc.svhtt@khanhhoa.gov.vn 4. Thanh tra Sở:
Ông Phạm Đức Hùng - Phó Chánh thanh tra phụ trách Điện thoại: 0583.811871 - 0914.073.847 Email: tt.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc pdhung.svhtt@khannhoa.gov.vn Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Chánh thanh tra Điện thoại: 0989.229.408 Email: ntkloan.svhtt@khanhhoa.gov.vn 5. Phòng Quản lý Văn hóa:
Bà Hoàng Chi Chi - Trưởng phòng
Điện thoại: 0583.824643 - 0982.006.505
Bà Nguyễn Thị Thương - Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0907.316.334
Email: pqlvh.svhtt@khanhhoa.gov.vn
6. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa:
Ông Nguyễn Thanh Phong - Trưởng phòng
Điện thoại: 0583.822845 - 0918.981.128
Ông Huỳnh Hà Chương Nhiệm - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0989.809.645
Email: pqldsvh.svhtt@khanhhoa.gov.vn
7. Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa gia đình:
Ông Ngô Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0583.826.196 - 0905.106.239 Email: pxdnsvhgd.svhtt@khanhhoa.gov.vn
8. Phòng Quản lý Thể dục - Thể thao:
Ông Nguyễn Hải Sơn - Trưởng phòng Điện thoại: 0583.823869 - 0583.507704 Ông Đặng Quốc Văn - Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0583.814375 - 0905.087.968 Email: pqltdtt.svhtt@khanhhoa.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ:

1. Trung tâm Văn hóa tỉnh:
Ông Nguyễn Phương Đông - Giám đốc
Địa chỉ: 05 Đường 2/4, TP Nha Trang
Điện thoại: 0583.819185
Email: ttvht.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc npdong@khanhhoa.gov.vn
2. Trung tâm Điện ảnh:
Ông Văn Đình Ân - Giám đốc Địa chỉ: 09 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang Điện thoại: 0583.822515 Email: ttda.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc vdan@khanhhoa.gov.vn
3. Trung tâm Bảo tồn di tích:
Ông Trần Đình Dũng - Giám đốc Địa chỉ: 54 Sinh Trung, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang Điện thoại: 0583.813758 Fax: 0583.814113 Email: ttbtdt.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc tddung@khanhhoa.gov.vn
4. Bảo tàng tỉnh:
Ông Lê Chí Hướng - Giám đốc Địa chỉ: 16 Trần Phú, phường Xương Huân, TP Nha Trang Điện thoại: 0583.822277 Email: btt.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc lchuong@khanhhoa.gov.vn
5. Thư viện tỉnh:
Ông Nguyễn Tá - Giám đốc Địa chỉ: 08 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang Điện thoại: 0583.525189 Email: tvt.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc nta.svhtt@khanhhoa.gov.vn
6. Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng:
Bà Nguyễn Thúy Châu - Quyền Trưởng đoàn Địa chỉ: 128 Hoàng Văn Thụ, phường Phương Sài, TP Nha Trang Điện thoại: 0583.822672 Email: dcmnhd.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc ntchau.svhtt@khanhhoa.gov.vn
7. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống:
Ông Vũ Tiến Thêm - Giám đốc Địa chỉ: 70 Sinh Trung, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang Điện thoại: 0583.561008 Email: nhnttt.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc vtthem@khanhhoa.gov.vn
8. Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Ông Nguyễn Cao Nguyên - Phó Tổng biên tập phụ trách Địa chỉ: 183 Thống Nhất, phường Phương Sài, TP Nha Trang Điện thoại: 0583.827744 Email: tcvhttdl.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc ncnguyen@khanhhoa.gov.vn
9. Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao:
Ông Trần Quang Thường - Giám đốc Địa chỉ: Khu dân cư Nam Vĩnh Hải, đường Nguyễn Khuyến, TP Nha Trang Điện thoại: 0583.815073 Email: tthlkttt.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc tqthuong@khanhhoa.gov.vn
10. Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao:
Ông Nguyễn Minh Đạt - Giám đốc Địa chỉ: 01 Lê Thành Phương, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang Điện thoại: 0583.819933 Email: ttdvtdtt.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc nmdat@khanhhoa.gov.vn

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 579771
Đang online: 52

Độ ẩm:
Sức gió: