[Đăng ngày 23/04/2017]
Thực hiện Kế hoạch số 4349/KH-UBND, ngày 03/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi dân gian Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020.
[Đăng ngày 04/04/2017]
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1993/UBND-VXKG, ngày 14/3/2017 về thực hiện chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm
[Đăng ngày 20/03/2017]
Để  Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang năm 2017 diễn ra thành công tốt đẹp, ngày 01/3/2016 Sở Văn hóa và Thể thao đã ra Quyết định số 75/QĐ-SVHTT Thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang năm 2017
[Đăng ngày 20/03/2017]
[Đăng ngày 22/11/2016]
Những năm gần đây, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa (DSVH) đã được làm tốt hơn trước. Người dân ngày càng có ý thức hơn trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.
[Đăng ngày 14/11/2016]

Sáng 14/11, Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Nha Trang đã khai mạc lớp tập huấn nghệ thuật Bài chòi dân gian Việt Nam cho đội ngũ cán bộ công chức văn hóa xã hội và những người có năng khiếu trong phong trào nghệ thuật truyền thống tại các xã phường.

[Đăng ngày 14/11/2016]

Trung tâm Văn hóa (TTVH) tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện chương trình “Sân khấu học đường với nghệ thuật bài chòi dân gian”. Chương trình giới thiệu với giáo viên, học sinh (HS) các trường THCS về lịch sử hình thành và phát triển của bài chòi, cách chơi bài chòi dân gian… nhằm nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa độc đáo này.


[Đăng ngày 12/10/2016]
Dự án Trùng tu, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt từ năm 2009, tuy nhiên vì nhiều khó khăn, vướng mắc nên đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ngành văn hóa đã đề xuất gắn việc thực hiện giai đoạn 2 của dự án với việc lập quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành cổ Diên Khánh.
[Đăng ngày 03/10/2016]
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã bổ sung 7 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
[Đăng ngày 23/09/2016]
Tháng 8 năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, đầu tư và tạo điều kiện cho sự phát triển của các bảo tàng
123

Số người truy cập: 596465
Đang online: 96

Độ ẩm:
Sức gió: